برچسب: چگونه؟

  • چگونه چشم‌انداز مطلوبم را ارسال کنم؟

    چگونه چشم‌انداز مطلوبم را ارسال کنم؟

    برای ارائه چشم‌انداز، شما نیاز به ارائه دو سناریو دارید. سناریوها باید حتما مکتوب باشند. ارائه تصاویر ضمیمه برای سناریوها قطعا کمک بزرگی خواهد بود اما الزامی نیست. هر سناریو می تواند حدود ۲۰۰ کلمه باشد.